Virksomheden

Vores ledelse

David Brokholm, Administrerende direktør

David har været aktiv i sin fars virksomhed i over 15 år. Først som projektleder og underdirektør og siden juli 2013 har han været ansvarlig for KP Logistik i Tyskland.

Lars Petersen, Administrerende direktør

Lars har arbejdet i sin fars virksomhed i mere end 25 år. Først i Danmark og i 1 års tid også i Tyskland.

Vores vognpark

I 2019 har vi omstillet hele vores vognpark i Tyskland således at alle diesellastbiler er udskiftet til LNG-lastbiler. Med 110 Scania R410 lastbiler besidder vi nu den største LNG-vognpark i Tyskland. Udover at motorerne støjer mindre er vi især stolte af at vi er med til at skåne miljøet. Sammenlignet med en dieselmotor sparer vi 15% CO2, 95% partikelforurening og 70% kvælstof (NOx)!

LNG – hvad er det egentligt?
Liquified Natural Gas er naturgas som er kølet ned til -165 C. Herved bliver gassen flydende og får en tilsvarende massefylde som konventionelt brændstof, hvorved køreegenskaber og ydelse er lig den man får fra en dieselmotor.
Men det er ikke kun miljøet, som udskiftningen gavner: Vores chauffører har fået en moderne og komfortabel arbejdsplads med omfattende sikkerhedsudstyr. Sammenlignet med en dieselmotor har LNG-drivlinen samme køreegenskaber, og da der tilmed er ca. 30% mindre motorstøj giver det samtidigt en bedre køreoplevelse.
Takket være moderne teknik, og mindre emission af CO2- og partikler, lever vores vognpark op til de nugældende normer for udledning. Dermed er vores mobilitet sikret for fremtiden, også til storbyer og tæt bebyggede områder.

Også i Danmark griber vi til handling, og nøjes ikke med at tage tilskuerens rolle. Side om side med vores moderne diesellastbiler har vi indsat CNG-lastbiler. Valget af CNG skyldes den manglende LNG-infrastruktur i Danmark.
Compressed Natural Gas, som er naturgas der er sat under tryk til 200 Bar, giver også en positiv påvirkning af miljøbalancen. Potentialet til reduktion af udledninger er lig det for en LNG-lastbil. For at skåne miljøet endnu mere tanker vi i Danmark udelukkende med Biogas. Derved sænker vi CO2-udledningen med 80 – 95% i forhold til udledningen fra en tilsvarende diesellastbil! Som distributører af levnedsmidler kommer vi tit ind i byerne, og søger til stadighed at reducere støjen i forbindelse med leveringerne. Dette opnår vi ved at indsætte enheder hvor der er gjort tiltag til at begrænse støjen, som f.eks. low-noise vognbunde og læssebagsmække.
Desuden har vi en Hybrid-lastbil (Biodiesel og el) og et modulvogntog i vores vognpark. Derved er vores danske flåde rustet til både bytrafikken i København og til de længere strækninger.

Vores historie

KP Logistik er en familievirksomhed ledet af tredje generation. Det hele startede i 1959 i nærheden af København. Knud Pedersen leverede mælk og mad i en VW-varebil. Han udemærkede sig ved punktlighed og pålidelighed og blev hurtigt kendt. Derfor fik virksomheden snart større kunder og begyndte at vokse.

I slutningen af 70'erne blev den ældste søn, John Petersen, en del af virksomheden. I begyndelsen af 90’erne kom også den yngste søn, Lars Petersen, ind i virksomheden. I mange år blev der opnået en stabil vækst, og i 1990 vågede man springet til at udvide til Tyskland. Den første afdeling i Tyskland lå i Reuterstadt Stavenhagen i det smukke Mecklenburg-Vorpommern.

Ved årtusindskiftet trådte så den tredje generation af familien ind i virksomheden. David Brokholm, søn af John Petersen, blev aktiv i virksomheden. I 2005 åbnede den anden lokation i Tyskland i Wustermark i den velstillede del af Berlin.

I dag står Lars Petersen og David Brokholm sammen i spidsen af virksomhed. Med i alt 220 lastbiler og mere end 400 ansatte er KP Logistik en solid og succesfuld familievirksomhed med mere end 60 års historie.