Bæredygtighed

KP Logistik - Bæredygtighed inden for transport

”Det som vi gør i dag er afgørende for hvordan verden ser ud i morgen.”

-Marie von Ebner-Eschenbach-

Med dette i tankerne begyndte vi tidligt at reducere vores økologiske fodaftryk på en bæredygtig måde.

Reduktion af brændstofforbruget er den højeste prioritet for en speditør. Vores motto er at kombinere bæredygtighed og økonomisk effektivitet. Vi har ikke kun gjort det her siden i går. Allerede i begyndelsen af 90’erne kunne vi reducere vores emissioner ved at bruge dobbeltdækkede trailere for at øge kapacitetsudnyttelsen for vores kunder betydeligt. Vi tilbyder de rigtige køretøjer til alle typer fragt – fra bylastbiler til Gigaliners. Optimal kapacitetsudnyttelse forhindrer trods alt unødvendige emissioner.

Desuden tilpasser vi løbende vores flåde til de mest moderne standarder. I 2012 konverterede vi f.eks. vores flåde til en diesel-LPG-mix. Det har ikke kun gjort det muligt for os at reducere vores brændstofforbrug på en bæredygtig måde, men også at forbedre vores øko-balance. Desuden blev hybridlastbiler taget i brug på vores danske fabrik i 2017, hvilket gjorde det muligt for os at reducere CO2-emissionerne med ca. 85 %.

På baggrund af vores gode erfaringer med gasdrift blev der i 2019 truffet en radikal beslutning om at omlægge hele flåden på vores tyske anlæg til LNG-drift. På det tidspunkt havde vi den største gasdrevne flåde i Tyskland. KP Logistik er til dato den eneste speditør i Tyskland, der har omlagt alle sine trækkere fra diesel til LNG uden undtagelse.

KP-Logistik - Nachhaltigkeit Fluss

På grund af den manglende LNG-infrastruktur i Danmark besluttede vi at investere i CNG-teknologi her. Begge typer drev har en reduktion på 15 % CO2-emissioner, 95 % partikler og 70 % kvælstofoxider (NOx) sammenlignet med et konventionelt dieseldrev. Desuden er køretøjets støjemissioner markant lavere. Da vi udelukkende kører på biogas i Danmark, kan vi stort set neutralisere CO2-udledningen på grund af den mere klimavenlige produktionsmetode.

I 2020 etablerede vi os med succes som transportør inden for grænseoverskridende transport af LNG. For vores kunder sikrer vi således forsyningen af LNG til tankstationer for erhvervskøretøjer og bidrager til, at flere og flere vognmænd kan omstille deres flåde til mere miljøvenlige LNG-lastbiler. Med henblik herpå leverer vi til et stadigt stigende antal LNG-tankstationer i hele Europa. 


Siden 2022 har vi løbende udstyret vores traktorer med hjælpemotorer. Disse gør det muligt at bruge energikilder, der allerede er tilgængelige under rejsen, til at drive vores kølemaskiner på trailerne. Som følge heraf bruger vi ikke længere en dråbe diesel til dette formål!

Vi er også klimavenlige uden for vejene. Solcelleanlægget i Køge og elektrificeringen af parkeringspladserne for køletrailere alle steder er særligt bemærkelsesværdige.

KP Logistik - Nachhaltigkeit Planetly Logo
 

For at reducere papirforbruget og dermed skovrydningen har vi siden 2020 anvendt elektroniske fragtdokumenter. Ved hjælp af en tablet får chaufføren alle de nødvendige oplysninger, og vi kan undvære papir for vores mangeårige kunder.

For at kompensere for vores resterende CO2-emissioner har vi arbejdet sammen med Planetly siden 2020. Planetly har bestemt vores CO2-fodaftryk og har sammen med os fundet et projekt til at kompensere for vores emissioner. 

Du kan få mere at vide om dette på:

https://planetly.com/case-studies/kp-logistik