Find os

KP Logistik Køge A/S

I Køge, ikke langt fra København, står vores moderne administrationsbygning. Her i vores firma hovedkontor begyndte vores virksomheds succeshistorie.

Centervej 9

4600 Køge

Telefon: +45 4355 0755

E-Mail: info@kp-logistik.com

KP Logistik Stavenhagen GmbH

Den første filial blev oprettet i Stavenhagen i 1990. Den er centralt beliggende i Mecklenburg-Vorpommern. Siden da er der sket en kontinuerlig vækst i antallet af medarbejdere og køretøjer. Stavenhagen er også hovedkontor for administrationen.

Preetzer Str. 1

17153 Stavenhagen

Telefon: +49 39954 376-0

E-Mail: info@kp-logistik.com

KP Logistik Wustermark GmbH

Filialen i Wustermark blev åbnet i 2005. GVZ Wustermark i den vestlige velstillede del af Berlin tilbyder en central placering i de nye delstater.

Leipziger Str. 3

14641 Wustermark

Telefon: +49 33234 20910-0

E-Mail: info@kp-logistik.com

KP Logistik Szczecin Sp. z o.o.

Siden 2021 har vi også tilbudt vores tjenester i Polen. Herfra støtter vi vores partnere i Polen og Europa.

Bonifraterska 17

00-203  Warszawa

Telefon: + 48 887-777-606

E-Mail: info@kp-logistik.pl

Ansvarlig for indhold i henhold til § 55 II RStV
Administrerende direktør:
John Petersen
Lars Petersen
David Brokholm

Eintragung im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Neubrandenburg
Registernummer: HRB 4855

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE194748131

Ansvarsfraskrivelse
Alle rettigheder til online præsentation (http://www.kp-logistik.de) forbeholdes KP Logistik Stavenhagen GmbH. Indholdet af KP Logistik Stavenhagen GmbHs hjemmeside skal udelukkende anvendes til personlig brug. Uautoriseret kopiering, genbrug eller ændring af hjemmesiden er forbudt. Virksomheden KP Logistik Stavenhagen GmbH påtager sig intet ansvar eller ansvar for tilgængeligheden eller kvaliteten af adgangen og typen af præsentation.

Virksomheden KP Logistik Stavenhagen GmbH er ikke ansvarlig for indholdet af linkede sider udenfor KP Logistik Stavenhagen GmbHs hjemmeside.

Indhold af onlinetilbuddet
Virksomheden KP Logistik Stavenhagen GmbH påtager sig intet ansvar for aktualiteten, rigtigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de leverede oplysninger. Ansvarskrav mod firmaet KP Logistik Stavenhagen GmbH, der vedrører materiel eller immateriel karakter, som skyldtes brugen eller manglende brug af de fremlagte oplysninger eller ved brug af ukorrekte og ufuldstændige oplysninger, er i princippet udelukket, såfremt der ikke kan forsætlig eller groft uagtsom fejl fra KP Logistik Stavenhagen GmbHs side. Virksomheden KP Logistik Stavenhagen GmbH forbeholder sig ret til at ændre dele af eller hele
tilbuddet, tilføje, slette eller ophøre med offentliggørelse midlertidigt eller permanent uden forudgående varsel.

Henvisninger og links
For direkte eller indirekte henvisninger til andre hjemmesider (såkaldte "links"), der ligger uden for virksomhedens KP Logistik Stavenhagen GmbH ansvarsområde, er der ikke noget ansvar, undtagen i det tilfælde, hvor virksomheden er bekendt med indholdet, og det er teknisk muligt og det ville være rimeligt at forhindre brugen af
??ulovligt indhold. Derfor erklærer firmaet KP Logistik Stavenhagen GmbH udtrykkeligt, at de respektive linkede sider var fri for ulovligt indhold på tidspunktet for sammenkædningen. Virksomheden KP Logistik Stavenhagen GmbH har ingen indflydelse på det nuværende og fremtidige design og indholdet af de linkede sider. Derfor adskiller virksomheden hermed udtrykkeligt sig fra alt indhold på alle linkede sider, som er blevet ændret, efter at linket er blevet oprettet. Denne erklæring gælder for alle inden for sine egne internetforbindelser og referencer samt fremmedindgange hos firmaet KP Logistik GmbH Stavenhagen som gæstebøger, diskussionsfora eller mailinglister. For illegalt, urigtigt eller ufuldstændigt indhold og for skader som følge af brug eller manglende brug af sådanne oplysninger, hæfter kun udbyderen af ??hjemmesiden, som der henvises til, og ikke den, der har tilknytning til disse sider.

Ophavsret og varemærkelov
Ophavsretten på denne hjemmeside og dens indhold tilhører KP Logistik Stavenhagen GmbH. Oprettelsen af en permanent kopi eller gengivelse af denne hjemmeside eller dens indhold er ikke tilladt i nogen form. Du må ikke duplikere eller integrere denne hjemmeside eller dens indhold på en anden hjemmeside. Kopier af indholdet må kun udskrives til personlig, ikke-kommerciel brug eller gemmes i cachen. Det ikke tilladt at oprette et link til denne hjemmeside eller denne frame uden udtrykkelig tilladelse fra KP Logistik Stavenhagen GmbH.

KP Logistik Stavenhagen GmbH og KP Logistik Stavenhagen GmbH logoet er registrerede varemærker. Reproduktionen af disse varemærker er udelukkende tilladt med det formål at vise denne hjemmeside. Indholdet af denne hjemmeside er på ingen måde beregnet som en licens eller retten til at bruge eller distribuere indholdet af hjemmesiden uden udtrykkelig skriftlig aftale.

Virksomheden KP Logistik Stavenhagen GmbH bestræber sig på at respektere ophavsrettighederne i alle publikationer er grafik, lydfiler, videoklip og tekster ved at bruge egen grafik, lyd- og videoklip og tekster eller ved at bruge licensfrie grafik, lydfiler, videoklip og tekster. Alle mærker og varemærker, der er nævnt i internettilbuddet, og som muligvis er beskyttet af tredjeparter, er underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelov samt de respektive registrerede ejeres ejendomsrettigheder uden begrænsning. Den blotte omtale må ikke drage den konklusion, at varemærket ikke er beskyttet af tredjeparts rettigheder! Ophavsretten af publikationer oprettet af KP Logistik Stavenhagen GmbH forbliver hos denne alene. Reproduktion eller brug af sådan grafik, lydfiler, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er kun tilladt med KP Logistik Stavenhagen GmbHs udtrykkelige samtykke.

Forstyrrelser og fejl
Selv om virksomheden KP Logistik Stavenhagen GmbH stræber efter at sikre, at standarden på denne hjemmeside altid er høj, og at den altid er tilgængelig, påpeger vi, at internettet ikke altid er stabilt. Derfor kan fejl, forbindelsesfejl og forsinkelser ske når som helst. Af denne grund påtager KP Logistik Stavenhagen GmbH intet ansvar eller hæftning for driften af denne hjemmeside (eller nogen dele heraf).

Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse
Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af det internettilbud, hvorfra denne side blev henvist. Hvis dele eller individuelle udtryk i denne erklæring ikke er lovlige eller korrekte, forbliver indholdet eller gyldigheden af de øvrige dele uændret af denne kendsgerning.

Intet ansvar for data og indhold.